คอมเพรสเซอร์แอร์

คอมเพรสเซอร์แอร์
 

คอมเพรสเซอร์โรตารี่ ( ROTARY )

คอมเพรสเซอร์โรตารี่ ( ROTARY COMPRESSOR)

ราคา

รับประกัน

  BTU

   MODEL

  MFD

VOLTAGE

 FLA

9,000

RH165VHAT

20/370

220 v.

4.16

5,950.-

1 ปี 

12,500

RH207VHAT

25/370

5.3

6,350.-

16,000

PH28VNET

30/370

7.2

7,750.-

18,500

PH31VNET

30/370

7.8

7,950.-

20,200

PH33VPET

35/370

8.6

8,150.-

23,200

PH39VPET

40/400

10.0

8,300.-

24,800

NH41VNDT

45/400

11.3

8,500.-

29,000

NH47VNDT

50/420

13.2

9,000.-

33,000 NH52VNDT 60/400 14.1 9,500.-
35,000

NH56VNDT

60/420

16.1

11,000.-

** ราคาพร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น ไล่ระบบ / แว็คคั่ม / เติมน้ำยาแอร์

** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามก่อนค่ะ