ซ่อมแอร์ตันระบบ

ซ่อมแอร์ ระบบตัน

ขนาดเครื่อง / Btu.

ราคา

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่

รับประกัน

ระยะเวลาทำงาน

9,000 – 22,000

2,200 .-

ไดเออร์

60 วัน

ไม่เกิน 3 ช.ม.

23,000 – 28,000

2,530 .-

ไม่เกิน 3 ช.ม.

29,000 – 38,000

3,280 .-

ไม่เกิน 4 ช.ม.

39,000 – 48,000

3,600 .-

ไม่เกิน 4 ช.ม.

49,000 – 60,000

4,740 .-

ไม่เกิน 4 ช.ม.

61,000 – 80,000

6,500 .-

ไม่เกิน 5 ช.ม.

81,000 – 120,000

8,700 .-

ไม่เกิน 5 ช.ม.

 
หมายเตุ* กรณีที่ระบบตันมาก ต้องตัดลงมาทั้งระบบ นำมาล้างทั้งระบบแล้วนำขึ้นติดตั้งใหม่ 
ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า