ซ่อมแอร์รั่วระบบ

ซ่อมแอร์ ระบบรั่ว

ขนาดเครื่อง / Btu.

ราคา

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่

รับประกัน

ระยะเวลาทำงาน

9,000 – 22,000

1,750 .-

ไดเออร์

60 วัน

ไม่เกิน 2 ช.ม.

23,000 – 28,000

1,950 .-

ไม่เกิน 2 ช.ม.

29,000 – 38,000

2,600 .-

ไม่เกิน 3 ช.ม.

39,000 – 48,000

3,300 .-

ไม่เกิน 3 ช.ม.

49,000 – 60,000

4,200 .-

ไม่เกิน 3 ช.ม.

61,000 – 80,000

6,000 .-

ไม่เกิน 4 ช.ม.

81,000 – 120,000

7,500 .-

ไม่เกิน 4 ช.ม.

 

หมายเหตุ* หนักงานหาแผลรั่วให้เจอและชี้ตำแหน่งรั่วให้ท่านทราบ

 
กรณีหาแผลรั่วไม่เจอ ต้องตัดมาหาแผลรั่ว

ขนาดเครื่อง / Btu.

ราคา

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่

รับประกัน

ระยะเวลาทำงาน

9,000 – 22,000

2,350 .-

ไดเออร์

60 วัน

ไม่เกิน 2 วัน

23,000 – 28,000

2,500 .-

ไม่เกิน 2 วัน

29,000 – 38,000

3,430 .-

ไม่เกิน 2 วัน

39,000 – 48,000

3,600 .-

ไม่เกิน 2 วัน

49,000 – 60,000

5,000 .-

ไม่เกิน 2 วัน

61,000 – 80,000

7,460 .-

ไม่เกิน 2 วัน

81,000 – 120,000

8,990 .-

ไม่เกิน 2 วัน

 

พร้อมระบุตำแหน่งที่ประกัน ที่รั่วเห็นเด่นชัด
พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น
ไล่ระบบ / แว็คคั่ม / เติมน้ำยา หรือติดตั้งใหม่ในตำแหน่งเดิม