ถอดแอร์บ้าน

บริการ ถอดแอร์

BTU (บีทียู)

ค่าถอดแอร์

ระยะเวลาการทำงาน

9,000 – 22,000

600 .-

1 ช.ม.

23,000 – 28,000

800 .-

1 ช.ม.

29,000 – 38,000

1,000 .-

1 ช.ม.

39,000 – 48,000

1,450 .-

1 ช.ม.

49,000 – 60,000

1,850 .-

1.5 ช.ม.

61,000 – 80,000

2,500 .-

1.5 ช.ม.

 
 
ถอดแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น
 

BTU (บีทียู)

ค่าถอดแอร์

ระยะเวลาการทำงาน

9,000 – 22,000

400 .-

1 ช.ม.

23,000 – 28,000

450 .-

1 ช.ม.

29,000 – 38,000

500 .-

1 ช.ม.

39,000 – 48,000

550 .-

1 ช.ม.

49,000 – 60,000

650 .-

1.5 ช.ม.

61,000 – 80,000

700 .-

1.5 ช.ม.

 
 
ถอดแอร์ เฉพาะคอยล์ร้อน
 

BTU (บีทียู)

ค่าถอดแอร์

ระยะเวลาการทำงาน

9,000 – 22,000

400 .-

1 ช.ม.

23,000 – 28,000

450 .-

1 ช.ม.

29,000 – 38,000

500 .-

1 ช.ม.

39,000 – 48,000

550 .-

1 ช.ม.

49,000 – 60,000

650 .-

1.5 ช.ม.

61,000 – 80,000

700 .-

1.5 ช.ม.

 
 

รายการเพิ่มเติมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

– เมื่อต้องการขนส่งแอร์เก็บต่างสถานที่ เพิ่ม ค่าขนส่ง 300 บาท
– เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนนำแอร์เก็บเพิ่ม 200 บาท