ย้ายแอร์ เฉพาะคอยล์เย็น

ย้ายแอร์ (ย้ายเฉพาะคอยล์เย็น)

BTU (บีทียู)

ให้ท่อน้ำยา

ให้สายไฟ

เบรกเกอร์

ราคาพร้อมติดตั้ง

เวลาการทำงาน

9,000 – 22,000

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

1,800 .-

3.5 ช.ม.

23,000 – 28,000

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

2,300 .-

3.5 ช.ม.

29,000 – 38,000

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

2,800 .-

3.5 ช.ม.

39,000 – 48,000

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

3,300 .-

4 ช.ม.

49,000 – 60,000

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

4,300 .-

4.5 ช.ม.

61,000 – 80,000

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

6,500 .-

4.5 ช.ม.

 
 
รายละเอียดของ อุปกรณ์ในการติดตั้ง
ฉนวนหุ้มท่อหนา 3 หุน ( 3/8″ )

ใช้กับท่อทองแดง

ความหนา (นิ้ว)

1/2*( 4หุน )

3/8″

5/8*( 5หุน )

3/8″

3/4*( 6หุน )

3/8″

พร้อมพันท่อน้ำยาด้วย เทปพันท่อน้ำยา ชนิดเนื้อเรียบ

 
 
เซอร์กิต/เบรกเกอร์

เนชั่นแนลหรือเทียบเท่า

POLE

10 , 15 , 20 ,30 ,35 AMP

2

พร้อมฝาครอบ โดยใช้สายไฟ 2×2.5

 
 
ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำทิ้ง

รายการ

ขนาด

PVC

ท่อสีเทา

3/8*( 3หุน )

 
 
ส่วนเกินในการติดตั้ง

BTU (บีทียู)

ท่อน้ำยา/เมตร

สายไฟ/เมตร

9,000 – 22,000

350

35

23,000 – 28,000

370

40

29,000 – 38,000

400

50

39,000 – 48,000

470

65

49,000 – 60,000

600

80

61,000 – 80,000

700

95

 
 

รายการเพิ่มเติมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

– เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ (ไม่คิดค่าตัด) เพิ่ม ค่าขนส่ง 200 บาท ระยะทางไม่เกิน 7 km.
– เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง เพิ่ม 200 บาท
– กรณีต้องการขาแขวนคอยล์ร้อนคอยล์เย็นJZK – QM เพิ่ม 400 บาท
– การรับประกัน 60 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง
– ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับระยะทางในการย้ายแอร์ไปติดตั้งใหม่
– ฟรีอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ – CH)
– ฟรี แวคคั่ม-เติมนํ้ายาเต็มระบบ
– ตรวจสอบระบบ

 

หมายเหตุ

– ระยะเวลาการย้ายและติดตั้งโดยประมาณ ขึ้นอยู่ที่สถานที่ในการติดตั้ง
– การย้ายและติดตั้งเป็นแบบปกติทั่วไป ตามอุปกรณ์มาตรฐาน
– ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบัน
– ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมนฑลเท่านั้น