เติมน้ำยาแอร์

เติมน้ำยาแอร์

ขนาดเครื่อง/Btu.

                ราคานํ้ายาปอนด์ละ

9,000 – 20,000

20 .-

21,000 – 38,000

25 .-

39,000 – 58,000

35 .-

59,000 – 80,000

50 .-

81,000 – 120,000

60 .-

121,000 – 240,000

100.-

 
แอร์สบาย เซอร์วิส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า