เปลี่ยนมอเตอร์แอร์

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์
ลำดับ
รายการ
ราคา
รับประกัน
1.
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20HP 220V.
2,250 บาท
 1 ปี
2.
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น(วอลไทล์)โดยทั่วไป
2,850 บาท
 1 ปี
3.
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน1/8HP 220V.
1,850 บาท
 1 ปี
4.
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน1/4HP 220V.
2,400 บาท
 1 ปี
5.
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3HP 220V.
2,900 บาท
 1 ปี
6.
ค่าเปลี่ยนมอเตรอ์คอยล์ร้อน 1/2HP 220V.
3,600 บาท
 1 ปี
7.
ค่าเปลี่ยนใบพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน
550 บาท
 1 ปี
8.
เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์เย็นแบบตั้งได้แขวนได้ทั่วไป
1,200 บาท
 1 ปี
9.
ค่าเปลี่ยนใบพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนังทั่วไป
2,200 บาท
 1 ปี

หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามราคาสำหรับยี่ห้อนั้น ๆ