เปลี่ยนโครงแอร์

โครงแอร์

รับเปลี่ยน โครงแอร์ พร้อมแว๊กคั่ม ทำระบบน้ำยาแอร์ใหม่

โครงแอร์

รายการ

ยี่ห้อ

รายละเอียด

ราคาพร้อมติดตั้ง

โครงแอร์ ฟูจิบิชิ

FUJIBISHI

วอล์ไทป์หน้ามิซูบีชิขนาด 9000-13000บีทียู
ราคาพร้อมสรรพสามิต + รีโมทไร้สาย

6,800

FUJIBISHI

วอล์ไทป์หน้ามิซูบีชิขนาด 16000-20000 บีทียู
ราคาพร้อมสรรพสามิต + รีโมทไร้สาย

7,600

FUJIBISHI

วอล์ไทป์หน้ามิซูบีชิขนาด 25000บีทียู
ราคาพร้อมสรรพสามิต + รีโมทไร้สาย

8,000

FUJIBISHI

วอล์ไทป์หน้ามิซูบีชิขนาด 32000-38000 บีทียู
ราคาพร้อมสรรพสามิต + รีโมทไร้สาย

12,100

โครงแอร์ยูนิมาสเตอร์

UNIMASTER

หน้าแคเรียร์แบบตั้ง/แขวนขนาด 12000 บีทียู

5,800

UNIMASTER

หน้าแคเรียร์ ตั้ง/แขวนขนาด 16000-20000 บีทียู

6,100

UNIMASTER

หน้าแคเรียร์ ตั้ง/แขวน ขนาด 25000-28000 บีทียู

7,500

UNIMASTER

หน้าแคเรียร์ ตั้ง/แขวน ขนาด 30000-38000 บีทียู

10,100

UNIMASTER

หน้าแคเรียร์ ตั้ง/แขวน ขนาด 44000 บีทียู

11,800

UNIMASTER

หน้าแคเรียร์ ตั้ง/แขวน ขนาด 56000-60000 บีทียู

13,300

โครงแอร์ ฟูจิบิชิ

FUJIBISHI

หน้ามิซูมีสวิงรีโมทไร้สายขนาด 12500 บีทียู

7,300

FUJIBISHI

หน้ามิซูมีสวิงรีโมทไร้สายขนาด 25000-28000 บีทียู

8,000

FUJIBISHI

หน้าไซโจมีสวิงรีโมทไร้สายอุณภูมโชว์ขนาด16000-20000บีทียู

8,800

FUJIBISHI

หน้าแคเรียร์ขนาด 33000-38000 บีทียู 2 มอเตอร์

10,600

FUJIBISHI

หน้าแคเรียร์ขนาด 56000-60000 บีทียู 2 มอเตร์

12,600

โครงแอร์ยูนิมาสเตอร์

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000-16000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

4,900

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000-20000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

5,200

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

5,900

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000-35000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

7,700

โครงแอร์ยูนิมาสเตอร์

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 35000-38000 บีทียู คอนเด็นซิ่ง 2 ใบพัด ไม่มีคอมเพรสเซอร์

9,900

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44000-48000 บีทียู คอนเด็นซิ่ง 2 ใบพัด ไม่มีคอมเพรสเซอร์

11,000

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 56000-60000 บีทียู คอนเด็นซิ่ง 2 ใบพัด ไม่มีคอมเพรสเซอร์

12,800

โครงแอร์ยูนิมาสเตอร์

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-12000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

5,400

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000-20000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

6,700

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000-28000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

7,700

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000-38000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

8,700

UNIMASTER

ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 56000-60000 บีทียู ไม่มีคอมเพรสเซอร์

12,000